กล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ No.G (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. G
ขนาด 31x36x26 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 13.60 บาท

ใบ @ 13.60 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.ฉ (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. ฉ
ขนาด 30x45x22.5 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 13.60 บาท

ใบ @ 13.60 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.6 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 6 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ F)
ขนาด 30x45x20 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 13.60 บาท

ใบ @ 13.60 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 5 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24x40.5x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 8.40 บาท

ใบ @ 8.40 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 4 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 6.75 บาท

@ 6.75 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 3 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 5.15 บาท

ใบ @ 5.15 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.CD (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. CD
ขนาด 15x15x15 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.75 บาท

ใบ @ 4.75 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 2 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.80 บาท

ใบ @ 3.80 บาท

กล่องไปรษณีย์ AB (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ฝาชน AB
ขนาด 17x18.5x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.70 บาท

ใบ @ 3.70 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2B (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No.2B (แบบฝาชน)
ขนาด 17x25x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.90 บาท

ใบ @ 4.90 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2A (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 2A
ขนาด 14x20x12 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.80 บาท

ใบ @ 3.80 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 1 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.95 บาท

ใบ @ 2.95 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.AA (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. AA
ขนาด 13x17x7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.90 บาท

ใบ @ 2.90 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.0+4 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 0+4

ขนาด 11x17x10 cm.

สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.90 บาท

ใบ @ 2.90 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.15 บาท

ใบ @ 2.15 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.00 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษ No. 00
ขนาด 9x14x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 1.90 บาท

ใบ @ 1.90 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.6 (แบบพับล็อค)

กล่องกระดาษ No. 6 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ F)
ขนาด 30x45x20 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 20.00 บาท
สีขาว ราคาใบละ 26.00 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบพับล็อค)

กล่องกระดาษ No. 5 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24x40.5x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 14.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 19.00 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบพับล็อค)

กล่องกระดาษ No. 4 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 11.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 15 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบพับล็อค)

กล่องกระดาษ No. 3 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 8.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 12 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบพับล็อค)

กล่องกระดาษ No. 2 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 6.15 บาท
สีขาว ราคาใบละ 7.70 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบพับล็อค)

กล่องกระดาษ No. 1 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 4.90 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบพับล็อค)

กล่องกระดาษ No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.20 บาท
สีขาว ราคาใบละ 4.50 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่อง Kerry Size L

กล่อง Kerry Size L

ขนาด 40x50x30 cm.

กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ 

เกรดกระดาษ KA125/KA125

ใบ @ 19.00 บาท

กล่อง Kerry Size M

กล่อง Kerry Size M

ขนาด 27x43x20 cm.

กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ 

เกรดกระดาษ KA125/KA125

ใบ @ 11.00 บาท

กล่อง Kerry Size S

กล่อง Kerry Size S

ขนาด 24x37x14 cm.

กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ 

เกรดกระดาษ KA125/KA125

ใบ @ 7.75 บาท

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตามแบบของลูกค้า
สนใจกล่องกระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์
กล่องลูกฟูกไดคัท กล่องเก็บเอกสาร กล่องขนย้าย
โทร 02-1727101-4 ต่อ 101 หรือ 115

@tcmpaperbox
Email : [email protected]
IG : thaipaperbox