กล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ 0.5B

กล่องไปรษณีย์ ขนาด 17x25x4.5 cm. สีน้ำตาล
ราคา ใบละ 4.50 บาท
ผลิตจากกระดาษเกรด KA อย่างดี
จำนวนเเพ็คละ 20 ใบ
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 90.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ NO. 7

กล่องไปรษณีย์ ขนาด 35x50x32 cm. สีน้ำตาล
ราคา ใบละ 19.50 บาท
ผลิตจากกระดาษเกรด KA อย่างดี
จำนวนเเพ็คละ 10 ใบ
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 195.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ NO. C+8 (2C)

กล่องไปรษณีย์ ขนาด 20x30x19 cm. สีน้ำตาล
ราคา ใบละ 6.50 บาท
ผลิตจากกระดาษเกรด KA อย่างดี
จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
เเพ็ค @ 130.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.D+11

กล่องไปรษณีย์ No.D+11
ขนาด 22x35x25 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 9.00 บาท
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 180.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.M+ (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No.M+
ขนาด 35x45x25 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 18.00 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 360.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.H (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No.H
ขนาด 40x45x35 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 25.00 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 500.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.C+8 (2C)

กล่องไปรษณีย์ No.C+8 (2C)
ขนาด 20x30x19 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 6.50 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 130.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.F (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. F
ขนาด 31x36x13 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 10.80 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 216.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.G (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. G
ขนาด 31x36x26 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 13.60 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 272.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.ฉ (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. ฉ
ขนาด 30x45x22.5 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 14.00 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 280.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 5

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24x40.5x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 9.00 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 180.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 4

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 6.75 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 135.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 3

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 5.50 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 110.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.CD (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. CD
ขนาด 15x15x15 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.75 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 95.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 2

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.20 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 84.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ AB (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ฝาชน AB
ขนาด 17x18.5x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.80 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 76.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2B (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No.2B
ขนาด 17x25x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.90 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 98.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2A (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 2A
ขนาด 14x20x12 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.80 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 76.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 1

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.10 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 62.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.AA (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. AA
ขนาด 13x17x7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.90 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 58.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.0+4 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. 0+4

ขนาด 11x17x10 cm.

สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.90 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 58.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.30 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 46.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.00 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. 00
ขนาด 9x14x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 1.90 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 38.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.6 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 6

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ F)
ขนาด 30x45x20 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 23.00 บาท
สีขาว ราคาใบละ 29.00 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 5

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24x40.5x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 17.30 บาท
สีขาว ราคาใบละ 22.00 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 4

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 12.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 17.70 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 3

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 10.20 บาท
สีขาว ราคาใบละ 14.00 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 2

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 7.20 บาท
สีขาว ราคาใบละ 8.50บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 1

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 5.80 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.20 บาท
สีขาว ราคาใบละ 4.80 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องลูกฟูก Value box เบอร์ C

กล่องกระดาษ Value box เบอร์ C
ขนาด 20x30x11 cm.
มีแผ่นครอบด้านนอก ยกระดับสินค้าให้ดูพรีเมี่ยม

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 160.00 บาท

กล่องลูกฟูก Value box เบอร์ B

กล่องกระดาษ Value box เบอร์ B
ขนาด 17x25x9 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 120.00 บาท

กล่องลูกฟูก Value box เบอร์ A

กล่องกระดาษ Value box เบอร์ A
ขนาด 14x20x6 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 90.00 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ D

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ D
ขนาด 22x35x14 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 140.00 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ C

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ C
ขนาด 20x30x11 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 107.50 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ B

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ B
ขนาด 17x25x9 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 82.50 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ A

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ A
ขนาด 14x20x6 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 62.50 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ 0

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ 0
ขนาด 11x17x6 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 49.00 บาท

กล่อง Kerry Size L

กล่อง Kerry Size L
ขนาด 40.30x50.48x30.48 cm.
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ไม่มีพิมพ์
เกรดกระดาษ KI
ใบ @ 33.00 บาท

กล่อง Kerry Size L

กล่อง Kerry Size L

ขนาด 40x50x30 cm.

กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ 

เกรดกระดาษ KA125/KA125

ใบ @ 22.50 บาท

กล่อง Kerry Size M

กล่อง Kerry Size M

ขนาด 27x43x20 cm.

กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ 

เกรดกระดาษ KA125/KA125

ใบ @ 12.50 บาท

กล่อง Kerry Size S

กล่อง Kerry Size S

ขนาด 24x37x14 cm.

กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ 

เกรดกระดาษ KA125/KA125

ใบ @ 8.80 บาท

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตามแบบของลูกค้า

สนใจกล่องกระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์
กล่องลูกฟูกไดคัท กล่องเก็บเอกสาร กล่องขนย้าย

โทร 02-1727101-4 ต่อ 101 หรือ 115