สินค้าทั้งหมด

กล่องไปรษณีย์ No.D+11

กล่องไปรษณีย์ No.D+11
ขนาด 22x35x25 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 9.00 บาท
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 180.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.M+ (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No.M+
ขนาด 35x45x25 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 18.00 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 360.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.H (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No.H
ขนาด 40x45x35 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 25.00 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 500.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.C+8 (2C)

กล่องไปรษณีย์ No.C+8 (2C)
ขนาด 20x30x19 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 6.50 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 130.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.F (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. F
ขนาด 31x36x13 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 10.80 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 216.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.G (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. G
ขนาด 31x36x26 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 13.60 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 272.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.ฉ (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. ฉ
ขนาด 30x45x22.5 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 14.00 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 280.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 5

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24x40.5x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 9.00 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 180.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 4

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 6.75 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 135.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 3

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 5.50 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 110.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.CD (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. CD
ขนาด 15x15x15 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.75 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 95.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 2

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.20 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 84.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ AB (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ฝาชน AB
ขนาด 17x18.5x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.80 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 76.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2B (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No.2B
ขนาด 17x25x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.90 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 98.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2A (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 2A
ขนาด 14x20x12 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.80 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 76.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบฝาชน)

กล่องไปรษณีย์ No. 1

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.10 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 62.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.AA (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. AA
ขนาด 13x17x7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.90 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 58.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.0+4 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. 0+4

ขนาด 11x17x10 cm.

สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.90 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 58.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.30 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 46.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.00 (แบบฝาชน)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ No. 00
ขนาด 9x14x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 1.90 บาท

จำนวนแพ็คละ 20 ชิ้น
ผลิตจากกระดาษ KA อย่างดี
#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
แพ็ค @ 38.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.6 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 6

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ F)
ขนาด 30x45x20 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 23.00 บาท
สีขาว ราคาใบละ 29.00 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 5

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24x40.5x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 17.30 บาท
สีขาว ราคาใบละ 22.00 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 4

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 12.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 17.70 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 3

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 10.20 บาท
สีขาว ราคาใบละ 14.00 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 2

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 7.20 บาท
สีขาว ราคาใบละ 8.50บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 1

(ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 5.80 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบพับล็อค)

กล่องไปรษณีย์ No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.20 บาท
สีขาว ราคาใบละ 4.80 บาท

#กล่องกระดาษ #กล่องลูกฟูก
@ กรุณาสอบถาม

กล่องลูกฟูก Value box เบอร์ C

กล่องกระดาษ Value box เบอร์ C
ขนาด 20x30x11 cm.
มีแผ่นครอบด้านนอก ยกระดับสินค้าให้ดูพรีเมี่ยม

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 160.00 บาท

กล่องลูกฟูก Value box เบอร์ B

กล่องกระดาษ Value box เบอร์ B
ขนาด 17x25x9 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 120.00 บาท

กล่องลูกฟูก Value box เบอร์ A

กล่องกระดาษ Value box เบอร์ A
ขนาด 14x20x6 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 90.00 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ D

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ D
ขนาด 22x35x14 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 140.00 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ C

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ C
ขนาด 20x30x11 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 107.50 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ B

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ B
ขนาด 17x25x9 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 82.50 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ A

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ A
ขนาด 14x20x6 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 62.50 บาท

กล่องลูกฟูก Simple box เบอร์ 0

กล่องกระดาษ Simple box เบอร์ 0
ขนาด 11x17x6 cm.

จำนวนแพ็คละ 10 ใบ

แพ็ค @ 49.00 บาท

กล่องลูกฟูกหูช้าง

กล่องกระดาษลูกฟูกหูช้าง
เกรดกระดาษ KT/KT ลอนE
ขนาด 18x25x7 cm.
ราคา 12 บาท/ใบ
ใบ @ 12.00 บาท

กล่องกระดาษใส่ผลไม้ อเนกประสงค์

กล่องกระดาษใส่ผลไม้ อเนกประสงค์ มีหูหิ้ว
เกรด กระดาษ KI/KI ลอนE ขนาด 22x35x18cm.
ต่ำกว่า 100ชุด ราคา 35 บาท/ชุด
100-499 ราคาชุดละ 28 บาท /ชุด
500ชุดขึ้นไป ราคา 25 บาท/ชุด
(หากไม่รับ ไส้ในของกล่อง ลดราคา 5 บาท/ชุด)
ชุด @ กรุณาสอบถาม

กล่องใส่ต้นไม้ กล่องลูกฟูกใส่ต้นไม้

กล่องกระดาษขนาด 30x100x30.20 cm
กระดาษ KA 5 ชั้น ราคาใบละ 46 บาท
ใบ @ 46.00 บาท

กล่อง Kerry Size L

กล่อง Kerry Size L
ขนาด 40.30x50.48x30.48 cm.
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ไม่มีพิมพ์
เกรดกระดาษ KI
ใบ @ 33.00 บาท

กล่องกระดาษใส่ต้นไม้ 4

กล่องลูกฟูกใส่ต้นไม้ 4
ขนาด 15x85x15 cm.
กระดาษ KA ราคาใบละ 17 บาท
ใบ @ 17.00 บาท

กล่องกระดาษใส่ต้นไม้ 3

กล่องลูกฟูกใส่ต้นไม้ 3
ขนาด 19x79x20 cm.
กระดาษ KA ราคาใบละ 20 บาท
ใบ @ 20.00 บาท

กล่องกระดาษใส่ต้นไม้ 2

กล่องลูกฟูกใส่ต้นไม้ 42
ขนาด 30.50x90x20 cm.
กระดาษ KA ราคาใบละ 25 บาท
ใบ @ 25.00 บาท

กล่องกระดาษใส่ต้นไม้ 1

กล่องลูกฟูกใส่ต้นไม้ 1
ขนาด 28x95.3x30.50 cm.
กระดาษ KA ราคา 29 บาท/ใบ
ใบ @ 29.00 บาท

กระดาษฝอย ขนาด 1 กิโลกรัม

กระดาษฝอย สำหรับกันกระเเทก
ขนาด 1 กิโลกรัม
ราคา 65 บาท/ถุง

ถุง @ 65.00 บาท

กระดาษฝอย ขนาดครึ่งกิโลกรัม

กระดาษฝอย สำหรับกันกระเเทก
ขนาด ครึ่งกิโลกรัม
ราคา 35 บาท/ถุง

ถุง @ 35.00 บาท

กล่องลูกฟูกฝาชน (มีพิมพ์)

กล่องกระดาษฝาชน (มีพิมพ์)
ขนาด 260x390x190 mm.
กระดาษ 5 ชั้น ลอน BC
ราคาใบละ 15.00 บาท
ใบ @ 15.00 บาท

กล่องลูกฟูกฝาชน (มีพิมพ์)

กล่องกระดาษฝาชน (มีพิมพ์)
ขนาด 275x330x273 mm.
กระดาษ 5 ชั้น ลอน BC
ราคาใบละ 20.00 บาท
ใบ @ 20.00 บาท

แพ็คคู่ เตียงกระดาษ 3 ฟุต 1 ชุด + เตียงแบบมีหัวเตียงขนาด 3 ฟุต 1 ชุด

เตียงกระดาษ เตียงสนาม
ขนาด 3 ฟุต
ราคาพิเศษ 900 บาท

ชุด @ 900.00 บาท

เตียงกล่องกระดาษแบบมีหัวเตียง ขนาด 3 ฟุต

เตียงกระดาษ เตียงสนาม
ขนาด 3 ฟุต
ราคา 550 บาท

ชุด @ 550.00 บาท

เตียงกล่องกระดาษ ขนาด 3 ฟุต

เตียงกระดาษ เตียงสนาม
ขนาด 3 ฟุต
ราคา 400 บาท

ชุด @ 400.00 บาท

Air Bubbles

Air Bubbles

ขนาด 130 x 200 cm.
( 5 แผ่น/แพ็ค )
ราคา 60 บาท/แพ็ค

แพ็ค @ 60.00 บาท

เก้าอี้ทำจากกระดาษลูกฟูกอย่างดีพิเศษ

เก้าอี้

ขนาด กว้าง 38x51x ความสูงฐานที่นั่ง 45 cm.

เกรดกระดาษอย่างดีพิเศษ

ราคาตัวละ 244 บาท

ตัว @ 244.00 บาท

โต๊ะ ทำจากกระดาษลูกฟูกอย่างดีพิเศษ

โต๊ะ

ขนาด 76x127x76 cm.

เกรดกระดาษอย่างดีพิเศษ

ราคาตัวละ 1,170 บาท

ตัว @ 1,170.00 บาท

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ 2 ด้าม

พร้อมใบมีด 1 กล่อง (6 ใบ)

ชุด @ 28.00 บาท

กล่องลิ้นชักเจาะหน้าต่างใหญ่ไม่มีไส้กั้น

กล่องลิ้นชักเจาะหน้าต่างใหญ่ไม่มีไส้กั้น

ขนาด 19x21.50x5.70 cm.

ราคาใบละ 14.50 บาท/ชุด

ชุด @ 14.50 บาท

กล่องลิ้นชักเจาะหน้าต่าง+ไส้ใน(ที่กั้น)

กล่องลิ้นชักเจาะหน้าต่างใหญ่+ไส้ใน(ที่กั้น)

ขนาด 19x21.50x5.70 cm.

ราคาใบละ 18.00 บาท/ชุด

ชุด @ 18.00 บาท

กล่องลิ้นชัก+ไส้ใน(ที่กั้น)

กล่องลิ้นชัก+ไส้ใน(ที่กั้น)
ขนาด 17.75x22.25x8.25 cm.
บรรจุขนม 2 แถว 
ราคาใบละ 19.50 บาท/ชุด

ชุด @ 19.50 บาท

กล่องลูกฟูกอเนกประสงค์

กล่องกระดาษ หูหิ้วพับเก็บซ้อนได้
ขนาด 19x38x12.9 cm.

บรรจุกล่องอาหารได้ 6 กล่อง 

ราคาใบละ 12.80 บาท

ใบ @ 12.80 บาท

กล่องลูกฟูกอเนกประสงค์

กล่องกระดาษลูกฟูกอเนกประสงค์ หูหิ้วพับเก็บซ้อนได้
ขนาด 19x26.7x12.9 cm.

บรรจุกล่องอาหารได้ 4 กล่อง 

ราคาใบละ 11.50 บาท

ใบ @ 11.50 บาท

กล่องหนังสือ

กล่องกระดาษใส่หนังสือ

ขนาด 30.3x42.7x4.8 cm.
ราคาใบละ 13 บาท

ใบ @ 13.00 บาท

กล่องใส่รองเท้า

กล่องใส่รองเท้า

ขนาด 20x30x11 cm. 
ราคาใบละ 9.80 บาท

ใบ @ 9.80 บาท

กล่องลูกฟูกเอนกประสงค์มีหูหิ้ว

กล่องกระดาษเอนกประสงค์มีหูหิ้ว

ขนาด 19.5x29x20.5 cm
ราคาใบละ 12.50 บาท

ใบ @ 12.50 บาท

กล่องเปี๊ยะลูกฟูก พื้นแดงลายจุด

กล่องเปี๊ยะลูกฟูก พื้นแดงลายจุด

ปะหน้าต่าง ขนาด 15.50x19x5 cm.

6.75 ฿/ใบ

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 135.00 บาท

กล่องใส่ขนม หรือผลไม้ พื้นแดงลายจุด

กล่องใส่ขนม หรือผลไม้ พื้นแดงลายจุด

ขนาด 88x163x135 mm.

8 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 160.00 บาท

กล่องหูหิ้ว

กล่องหูหิ้ว

ปะหน้าต่าง

ขนาด 90x90x215 mm

ใบ @ 10.00 บาท

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.2 ปะหน้าต่าง

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.2

ปะหน้าต่าง

ขนาด 20x20x10 cm

ใบ @ 10.50 บาท

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.3 ปะหน้าต่าง

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.3

ปะหน้าต่าง

ขนาด 20x30x11.7 cm

ใบ @ 13.80 บาท

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.4 ปะหน้าต่าง

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.4

ปะหน้าต่าง

ขนาด 22x35x14 cm

ใบ @ 16.00 บาท

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.5 ปะหน้าต่าง

กล่องผลไม้ฝาครอบ No.5

ปะหน้าต่าง

ขนาด 28x31.5x11.5 cm

ใบ @ 15.00 บาท

กล่องขนม S 5

กล่องขนม S 5 (เจาะหน้าต่าง)

ขนาด 130x130x50 mm

3.5 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 70.00 บาท

กล่องขนม S 10

กล่องขนม S 10  (ปะหน้าต่าง)

ขนาด 153x178x50 mm.

4 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 80.00 บาท

กล่องใส่ขนม หรือ ผลไม้

กล่องใส่ขนม หรือ ผลไม้

ขนาด 88x163x135 mm.

7 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 140.00 บาท

กล่องขนม 2 กระดาษการ์ดอาร์ต

กล่องขนม 2 กระดาษการ์ดอาร์ต

ขนาด 10x15x7.50 cm.

3.50 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 70.00 บาท

กล่องส้มบรรจุ 4 ผล

กล่องส้มบรรจุ 4 ผล (มี 2 ลายให้เลือก)

ขนาด 88x163x135 mm.

9 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

เเพ็ค @ 180.00 บาท

กล่องหูหิ้ว คราฟท์

กล่องหูหิ้ว คราฟท์

ขนาด 15x20x14cm.

9 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 180.00 บาท

กล่องหูหิ้ว KI

กล่องหูหิ้ว KI ลอน E

ขนาด 15x20x14cm.

8.60 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 172.00 บาท

กล่องครัวซองค์ S4

กล่องครัวซองค์ S4

ขนาด 120x140x70 mm.

3.50 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 70.00 บาท

กล่องขนม 2 กระดาษ KA

กล่องขนม 2 กระดาษ KA

ขนาด 10x15x7.50 cm.

3.70 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 74.00 บาท

กล่องขนม 1 (ไม่ปะหน้าต่าง)

กล่องขนม 1 กระดาษอาร์ต

ขนาด 14x16x6 cm.

4 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

เเพ็ค @ 80.00 บาท

กล่องขนม 1 KP

กล่องขนม 1 KP

ขนาด 14x16x6cm.

4 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 80.00 บาท

กล่องขนม 3A

กล่องขนม 3A

ขนาด 12.70x12.70x7.80 cm.

3.80 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 76.00 บาท

กล่องเค้ก(ครึ่งปอนด์)

กล่องเค้ก(ครึ่งปอนด์) หรือขนม 2A

ขนาด 16.5x16.5x9 cm.

5.50 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 110.00 บาท

กล่องขนม 1A

กล่องขนม 1A

ขนาด 16x22.50x9cm.

7.50 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 150.00 บาท

กล่องขนมเค้ก 2 ปอนด์

กล่องขนมเค้ก 2 ปอนด์

ขนาด 24x24x10.5 cm. 

10.50 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

แพ็ค @ 210.00 บาท

กล่องขนมเค้ก 1 ปอนด์

กล่องขนมเค้ก 1 ปอนด์

ขนาด 20.5x20.5x9 cm. 

8 ฿/ชิ้น

จำนวนเเพ็คละ 20 ชิ้น

เเพ็ค @ 160.00 บาท

กล่องลูกฟูกเกรดส่งออก

กล่องลูกฟูกเกรดส่งออก อย่างดี

มีเจาะหูจับเพื่อความสะดวกในการยก

JZ3000 size 51.9x54.8x42.5 cm.

ใบ @ 50.00 บาท

กล่องลูกฟูกเกรดส่งออก

กล่องลูกฟูกเกรดส่งออก อย่างดี

มีเจาะหูจับเพื่อความสะดวกในการยก

LD7 size 46.9x52.2x40.3 cm.

ใบ @ 50.00 บาท

ที่ลับเล็บแมว

ที่ลับเล็บแมว

ขนาด 45x45x5 cm.

ถาด @ 90.00 บาท

กระดาษฝอย

กระดาษฝอย

ขนาด 1 กิโลกรัม

กิโลกรัม @ 180.00 บาท

เชือกมัด

เชือกมัด

ขนาด 0.5 กิโลกรัม

ครึ่งกิโลกรัม @ 95.00 บาท

กล่องลอนลูกฟูกฟิวเจอร์บอร์ด

กล่องลอนลูกฟูกฟิวเจอร์บอร์ด

ขนาด 30x32x23 cm.

ใบ @ 67.00 บาท

กล่องก้นขัดฝาเสียบไดคัท No.4

กล่องก้นขัดฝาเสียบไดคัท ปะหน้าต่าง No.4

ขนาด 22x35x14 cm.

สีน้ำตาล KI

ใบ @ 16.00 บาท

กล่องก้นขัดฝาเสียบไดคัท No.3

กล่องก้นขัดฝาเสียบไดคัท ปะหน้าต่าง No.3

ขนาด 20x30x11.7 cm.

สีน้ำตาล KI

ใบ @ 13.00 บาท

กล่อง Kerry Size L

กล่อง Kerry Size L

ขนาด 40x50x30 cm.

กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ 

เกรดกระดาษ KA125/KA125

ใบ @ 22.50 บาท

กล่อง Kerry Size M

กล่อง Kerry Size M

ขนาด 27x43x20 cm.

กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ 

เกรดกระดาษ KA125/KA125

ใบ @ 12.50 บาท

กล่อง Kerry Size S

กล่อง Kerry Size S

ขนาด 24x37x14 cm.

กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ 

เกรดกระดาษ KA125/KA125

ใบ @ 8.80 บาท

กล่อง KN (ไม่พิมพ์)

กล่อง KN (ไม่พิมพ์) 

ขนาด 42x48x48 cm.

กระดาษ 3 ชั้นลอน C

 

ใบ @ 25.80 บาท

กล่องไดคัทหูช้าง

กล่องไดคัทหูช้าง

ขนาด 25×34×9 cm. 

ใบ @ 13.70 บาท

กล่องลูกฟูกฝาชน (มีพิมพ์)

กล่องฝาชน (มีพิมพ์)

ขนาด 255x900x480 mm. 

กระดาษ 5 ชั้น ลอน BC

ใบ @ 18.00 บาท

ถังกาว

ถังกาว

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 410 mm.

ความสูง 810 mm.

ใบ @ 185.00 บาท

กล่องรองเท้า

กล่องรองเท้า

ขนาด 8.625x14.125x3.625 นิ้ว  

กระดาษ 3 ชั้น

ใบ @ 10.00 บาท

กระดาษคราฟท์

เป็นกระดาษแผ่นเรียบ ใช้สำหรับห่อสินค้า, ปูพื้น หรือพิมพ์งานอ๊อฟเซ็ต เกรดกระดาษที่จำหน่าย CA, CM, KA, KI, KT สนใจกรุณาติดต่อฝ่ายขาย

@ กรุณาสอบถาม

กระดาษฉาก

ทำจากกระดาษอัดแข็งอย่างดี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับใช้กันมุมสินค้าก่อนรัดด้วยเชือกหรือสายรัด เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าหัก ยุบ หรือเสียรูปทรง
ขนาดมาตรฐานของสินค้า : ปีก ข้างละ 5 cm. ความยาว 100 cm.

สั่งซื้อ 500 อันขึ้นไป จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อัน @ 15.00 บาท

EPE โฟม

ใช้สำหรับรองสินค้าเพื่อกันรอยขีดข่วนและกันกระแทก ความหนา 1 mm. หน้ากว้าง 130 cm. 1 ม้วน ยาว 150 เมตร

สั่ง 10 ม้วนขึ้นไป จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

@ กรุณาสอบถาม

พลาสติกกันกระแทก

เม็ดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดกันกระแทก 10 mm. หนา 55 g.
1) หน้ากว้าง 65 ซม. @ ม้วนละ 230 บาท
2) หน้ากว้าง 1.30 เมตร @ ม้วนละ 460 บาท

เม็ดเล็กหนาพิเศษ สามารถกันกระแทกได้ดีเป็น 2 เท่า เส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดกันกระแทก 10 mm. หน้ากว้าง 1.30 เมตร ยาว 50 เมตร @ ม้วนละ 750 บาท

เม็ดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดกันกระแทก 20 mm. หน้ากว้าง 1.30 เมตร ยาว 50 เมตร @ ม้วนละ 650 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องเก็บเอกสารจัมโบ้ (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 36.5x43x30 cm. เหมาะสำหรับเหมาะสำหรับบรรจุแฟ้มเอกสาร ขนาดสันกว้าง 2.75 นิ้วและ 3.25 นิ้ว ได้ 5 แฟ้ม (ชนิดธรรมดา)

สั่ง 300 ใบขึ้นไป พิมพ์ข้อความฟรี 1 สี พร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ใบ @ 45.00 บาท

กล่องเก็บเอกสารใบใหญ่ (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 30.5x44.5x30.5 cm. เหมาะสำหรับใช้เก็บเอกสาร, แขวนแฟ้มแขวน หรือบรรจุแฟ้มสำหรับใส่เอกสาร
1 กล่องสามารถใส่กระดาษ A4 ได้ประมาณ 7,200 แผ่น ( 12 รีม) แขวนแฟ้มแขวนได้ ประมาณ 8-10 แฟ้ม ใส่แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ได้ประมาณ 4-5 แฟ้มค่ะ (ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารในแฟ้ม) (อย่างดีพิเศษ)

 

สั่ง 300 ใบขึ้นไป พิมพ์ข้อความฟรี 1 สี พร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ใบ @ 38.00 บาท

กล่องเก็บเอกสารใบใหญ่ (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 30.5x44.5x30.5 cm. เหมาะสำหรับใช้เก็บเอกสาร, แขวนแฟ้มแขวน หรือบรรจุแฟ้มสำหรับใส่เอกสาร

1 กล่องสามารถใส่กระดาษ A4 ได้ประมาณ 7,200 แผ่น ( 12 รีม) แขวนแฟ้มแขวนได้ ประมาณ 8-10 แฟ้ม ใส่แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ได้ประมาณ 4-5 แฟ้มค่ะ (ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารในแฟ้ม) (ชนิดธรรมดา)

 

สั่ง 300 ใบขึ้นไป พิมพ์ข้อความฟรี 1 สี พร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ใบ @ 33.00 บาท

กล่องเก็บเอกสารใบเล็ก (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 30.5x40.5x26 cm. เหมาะสำหรับใช้เก็บเอกสาร, แขวนแฟ้มแขวน หรือบรรจุแฟ้มสำหรับใส่เอกสาร

1 กล่องสามารถใส่กระดาษ A4 ได้ประมาณ 4,500 แผ่น ( 9 รีม) แขวนแฟ้มแขวนได้ ประมาณ 8-10 แฟ้ม ใส่แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ได้ประมาณ 4-5 แฟ้มค่ะ (อย่างดีพิเศษ)

สั่ง 300 ใบขึ้นไป พิมพ์ข้อความฟรี 1 สี พร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ใบ @ 30.00 บาท

กล่องเก็บเอกสารใบเล็ก (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 30.5x40.5x26 cm. เหมาะสำหรับใช้เก็บเอกสาร, แขวนแฟ้มแขวน หรือบรรจุแฟ้มสำหรับใส่เอกสาร
1 กล่องสามารถใส่กระดาษ A4 ได้ประมาณ 4,500 แผ่น ( 9 รีม) แขวนแฟ้มแขวนได้ ประมาณ 8-10 แฟ้ม ใส่แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ได้ประมาณ 4-5 แฟ้มค่ะ

สั่ง 300 ใบขึ้นไป พิมพ์ข้อความฟรี 1 สี พร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ใบ @ 28.00 บาท

กล่องเก็บเอกสารใบจิ๋ว (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 24x33x25.5 cm. ขนาดพอเหมาะใส่กระดาษ A4 ได้ 5 รีม เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายจัดเก็บของที่ขนาดไม่ใหญ่มากค่ะ (อย่างดีพิเศษ)

ใบ @ 25.00 บาท

กล่องเก็บเอกสารใบจิ๋ว (ฝาในตัว)

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส) 24x33x25.5 cm. ขนาดพอเหมาะใส่กระดาษ A4 ได้ 5 รีม เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายจัดเก็บของที่ขนาดไม่ใหญ่มากค่ะ

ใบ @ 22.00 บาท

กล่องก้นขัดฝาเสียบ

ขนาด 5 x 5 x 12 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

ใบ @ 9.00 บาท

กล่องก้นขัดฝาเสียบ

ขนาด 5 x 5 x 8 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

ใบ @ 8.00 บาท

กล่องฝาเสียบ 2 ด้าน

ขนาด 7.5 x 12 x 2 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม 

ใบ @ 9.00 บาท

กล่องฝาเสียบ 2 ด้าน

ขนาด 1.5 x 4.75 x 6.5 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

ใบ @ 5.00 บาท

กล่องฝาครอบ

ขนาด 12 x 14 x 2 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

ใบ @ 12.00 บาท

กล่องฝาครอบ

ขนาด 9 x 11 x 3 นิ้ว กระดาษแป้งหน้าขาวหลังเทา 400 แกรม

ใบ @ 10.00 บาท

สุขภัณฑ์กระดาษ

สุขภัณฑ์กระดาษ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมที่ใส่กระดาษชำระ

@ กรุณาสอบถาม

บ้านแมวทำจากกระดาษลูกฟูก
พร้อมที่ลับเล็บแมว

บ้านแมวทำจากกระดาษลูกฟูก
พร้อมที่ลับเล็บแมว

ใบใหญ่มีพิมพ์ ราคาหลังละ 320 บาท
ใบใหญ่ไม่พิมพ์ ราคาหลังละ 280 บาท
ใบเล็กมีพิมพ์ ราคาหลังละ 280 บาท
ใบเล็กไม่พิมพ์ ราคาหลังละ 250 บาท

@ กรุณาสอบถาม

พาเลทกระดาษ

พาเลทกระดาษ
สามารถใช้กับงานส่งออกไปยังประเทศ
ที่ไม่อนุญาติให้ใช้ พาเลทไม้ได้ค่ะ

ขนาด 100x120 cm. อันละ 280 บาท
(สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโล)
ขนาด 60x120 cm. อันละ 200 บาท
(สามารถรับน้ำหนักได้ 300-500 กิโล)
ขนาด 50x120 cm. อันละ 150 บาท
(สามารถรับน้ำหนักได้ 100-300 กิโล)

@ กรุณาสอบถาม

กล่องเก็บเอกสารฝาแยก

กล่องกระดาษขนาดภายนอก (กxยxส)

31.5x41.5x27.5 cm. เหมาะสำหรับบรรจุแฟ้มเอกสาร ขนาดสันกว้าง 2.75 และ 3.00 นิ้ว ได้ 4 แฟ้ม สั่ง 300 ใบขึ้นไป พิมพ์ข้อความฟรี 1 สี พร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ใบ @ 38.00 บาท

กล่องลูกฟูก 10NAF

กล่องกระดาษ 10NAF
ขนาด 273 x 358 x 243 mm.
เกรดกระดาษ KS170/KT175 – B
กระดาษขาวแข็งพิเศษ

ใบ @ 15.00 บาท

กล่องลูกฟูก 18 NMF

กล่องกระดาษ 18 NMF
ขนาด 292 x 372 x 270 mm.
เกรดกระดาษ KS170/KT150 – B
กระดาษขาวแข็งพิเศษ

ใบ @ 15.00 บาท

กล่อง 18NAF

กล่อง 18NAF
ขนาด 301 x 388 x 270 mm.
เกรดกระดาษ KS170/KT175 – B
กระดาษขาวแข็งพิเศษ

ใบ @ 15.00 บาท

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตามแบบของลูกค้า

สนใจกล่องกระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์
กล่องลูกฟูกไดคัท กล่องเก็บเอกสาร กล่องขนย้าย

โทร 02-1727101-4 ต่อ 101 หรือ 115