ทำไมกล่องกระดาษจึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่น่าใช้

กล่องกระดาษ เป็นบรรุจภัณฑ์ที่ทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีมายาวนาน เนื่องจากกล่องกระดาษสามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และมีข้อดีมากกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ หลายประการ เช่น

  1. กล่องกระดาษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถย่อยสลายได้ง่าย
  2. กล่องกระดาษมีน้ำหนักเบา สามารถขนย้ายได้ง่าย
  3. กล่องกระดาษสามารถพิมพ์ลวดลายสวยงาน สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าได้
  4. กล่องกระดาษราคาถูกกว่าบรรจุภัณฑ์หลายชนิด เช่น พลาสติก, ไม้
  5. กล่องกระดาษสามารถผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้
  6. กล่องกระดาษสามารถจัดเก็บได้ง่าย
  7. กล่องกระดาษสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable)
  8. กล่องกระดาษสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ง่าย
  9. กล่องกระดาษมีความทนทานดีและสามารถนำเข้าห้องเย็นได้
  10. กล่องกระดาษได้รับการยอมรับมากกว่าบรรจุภัณฑ์ประเทภอื่น เช่น กล่องพลาสติก

ถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษจะมีประโยชน์มากมาย แต่เราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันใช้ทรัพยาการอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วยการพยายามนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการดูแลทรัพยาการของโลกใบนี้ให้อยู่กับเราไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ไปนานๆ ค่ะ